De greep naar macht en de strijd om vrijheid

Of het nu gaat om virusdreigingen of om oorlog. Het is niets anders dan een manier voor machtige elite om nog meer macht te vergaren ten koste van het welzijn van het volk. Ze zijn druk bezig om al het geld naar binnen te harken en ons te onderwerpen aan een totalitaire wereldorde die ons blijft uitbuiten terwijl wij zien hoe onze vrijheden en mensenrechten worden opgeheven.

Read →