Absolute macht corrumpeert absoluut

0,9 gram per hectare. Dat is de waarde die dit kabinet hanteert voor stikstof. De onmogelijk haalbare 0,9 gram. Dit is met opzet zo laag gemaakt en de onwil om deze waarde naar redelijkheid aan te passen toont de staat van corruptie aan waarin dit kabinet verkeerd.

Read →